Ikon for kurs og møter
Kurs og møter 2017
En viktig del av våre oppgaver er å gi tilbud om faglig utvikling til bibliotekansatte i fylket. Kurskalenderen utvikles hvert år på bakgrunn av hvilke kursønsker som finnes i miljøet og hva fylkesbiblioteket anser som aktuelt. En del av kursvirksomheten er fortsatt under planlegging. Vi må derfor ta forbehold om endringer i kurskalenderen. Kurskalenderen blir kontinuerlig oppdatert. Planlagte kurs/arrangement vil bli publisert på våre nettsider. Det vil også bli sendt ut invitasjoner til hvert kurs/arrangement med mer detaljert informasjon om innhold, påmeldingsfrister etc. til de ulike målgruppene. Spørsmål om, eller ønsker til kurs? Send oss en e-post, fylkesbiblioteket@ntfk.no. Program for 2017 med foreløpige datoer.


Våren 2017

4.-5. april Fylkesbibliotekkonferanse / Presentasjoner fra konferansen Stjørdal
10.-11. mai Lesersørvis workshop Steinkjer
22. mai Vårmøte for vgs-bibliotek N-T Steinkjer vgs

Høsten 2017

5. september Startseminar prosjekt "Harry og Roger leser" Stjørdal
19.-20. september Biblioteksjefmøte / sluttseminar N-T leser Jøa, Fosnes
4. oktober Forfatteren i biblioteket Stjørdal
9. oktober Inspirasjonsdag for leseombud Steinkjer
15. og 16. november Ibby høstkurs – bli kjent med årets barnebøker.
Samme éndagsseminar i Levanger 15.11. og Namsos 16.11.
Levanger og Namsos
30. nov - 1. des Høstmøte for bibliotek i vgs Trøndelag Trondheim

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT