Ikon for klassesett
Klassesett for grunn- og videregående skole
Fylkesbiblioteket i Nord-Trøndelag kjøper inn klassesett for utlån til grunn- og videregående skole.
Klassesettene er inndelt etter klassetrinn, for å antyde hvilke alderstrinn bøkene kan passe for. I tillegg er det register over nynorske og engelske klassesett, samt klassesett med tilhørende lydbok.

Bøkene sendes med bibliotektransport til nærmeste folkebibliotek, og de kan også leveres tilbake dit uten kostnad for skolene. Skolen er ansvarlig for bøkene, og det blir sendt erstatningskrav på tapte bøker. Tell over antall bøker ved ankomst og si ifra hvis antallet ikke stemmer med rekvisisjonsblanketten. Husk også å telle over bøkene før de returneres.

Tilbakemelding om klassesettene kan være til god hjelp i vårt veiledningsarbeid. Vi tar også imot forslag til nyinnkjøp.

Klassesett kan bestilles via bestillingsskjema på nett, på telefon 74 11 43 41, eller pr epost: klassesett@ntfk.no


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT