Ikon for utvikling
Rådgiving og utvikling
Nord-Trøndelag fylkesbiblioteks oppdrag er leseglede, lærelyst og deltagelse; vi er rådgivere for folke- og skolebibliotek, og er en utviklingsaktør innen kultur og utdanning. Vi initierer og leder prosjekter i partnerskap med kommuner og nasjonale instanser.

Fylkesbiblioteket gir råd og bibliotekfaglig veiledning til kommuner og videregående skoler i fylket. Aktuelle problemstillinger:
  • Nye biblioteklokaler, ominnredning i bibliotek
  • Interkommunalt samarbeid
  • Leseaksjoner
  • Utvikling av bibliotekets organisasjon og tjenester

Bibliotekloven
Bibliotekloven omfatter kommunale folkebibliotek og fylkeskommunale fylkesbibliotek, og sentrale bibliotek- og veiledningstjenester som staten har ansvar for.

Nasjonalbiblioteket behandler søknader om dispensasjon etter §5, som gjelder krav om fagutdannet biblioteksjef i kommunene. Nasjonalbiblioteket har også ansvar for innhenting av statistikk for offentlige bibliotek, med hjemmel i egen forskrift. 

Veiledende retningslinjer


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT