Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek - eksteriør og interiør (lokalsamlinga)Vi jobber for leseglede, lærelyst og deltagelse!
Innbyggerne i Nord-Trøndelag har krav på gode, oppdaterte bibliotektjenester - fordi det har betydning for enkeltmenneskets livskvalitet, og fordi det har betydning for samfunnet som helhet. Fylkesbiblioteket bidrar til å styrke bibliotekenes tjenester og å gjøre dem tilgjengelig for alle.

Nord-Trøndelag fylkesbibliotek er ressurs- og kompetansesenter for bibliotekvirksomhet i fylkets kommuner og videregående skoler. Vi har rollen som fylkeskommunal utviklingsaktør på bibliotekområdet, det vil si at vi initierer og koordinerer utviklingsprosjekt med tilknytning til både kultur-, utdannings- og informasjonspolitikken.

Fylkesbiblioteket har 7 ansatte som har ansvar for fjernlån, klassesett, nettbaserte formidlingstjenester, ungdomsinformasjon, rådgiving og utvikling, kurs og møter.

Fylkesbiblioteket har fagansvar for litteraturen i Den kulturelle skolesekken, og vi formidler forstillinger innen litteratur og kulturarv for voksne og barn.


Postadresse:
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2563
7735 Steinkjer

Besøksadresse:
Fylkets hus
Seilmakergata 2
7725 Steinkjer

Fakturaadresse: les her

Bildet: May Britt Lagesen (Ap, Steinkjer) er fylkesråd for kultur, og vår politiske leder.

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT