Ikon for kurs og møter
Kurs og møter 2014
En viktig del av våre oppgaver er å gi tilbud om faglig utvikling til bibliotekansatte i fylket. Kurskalenderen utvikles hvert år på bakgrunn av hvilke kursønsker som finnes i miljøet og hva fylkesbiblioteket anser som aktuelt. En del av kursvirksomheten er fortsatt under planlegging. Vi må derfor ta forbehold om endringer i kurskalenderen. Kurskalenderen blir kontinuerlig oppdatert. Planlagte kurs/arrangement vil bli publisert på våre nettsider. Det vil også bli sendt ut invitasjoner til hvert kurs/arrangement med mer detaljert informasjon om innhold, påmeldingsfrister etc. til de ulike målgruppene. Spørsmål om, eller ønsker til kurs? Send oss en e-post, fylkesbiblioteket@ntfk.no


Vår 2014

14. januar Ibby-kurs, ny barne- og ungdomslitteratur, Namsos
12. februar Temadag om lesefester. Påmelding her. Steinkjer
12. mars Temadag om foreldremøter. Påmelding her. Steinkjer
8. april Temadag om leseombud og tilrettelagt litteratur, Steinkjer
10. april     Vårmøte for bibliotek i videregående skole, Leksvik
5. mai Temadag om foreldremøter. Reprise i Namsos
7. mai Inspirasjonsdag for leseombud. Steinkjer
4.-5. juni Biblioteksjefmøte i Meråker

Høst 2014

12. September    Finn din slekt. Et kurs for bibliotekets veiledere. Dora i Trondheim
26. september Kulturkonferane med seminar om kombinasjonsbibliotek. Steinkjer
11. november Temadag om fjernlån
25-26. November Høstmøte for bibliotek i videregående skole. Verdal
25. November     Ibbys høstkurs. Verdal
27. November       Ibbys høstkurs. Namsos


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT