Ikon for utvikling
Retningslinjer for lånesamarbeid i Nord-Trøndelag
På biblioteksjefmøtet mai 2010 ble det bestemt at vi fortsetter med felles regionale retningslinjer for lånesamarbeid. Retningslinjene er utarbeidet av et Utvalg for lånesamarbeid i Nord-Trøndelag nedsatt i 2007, og har vært utprøvd siden biblioteksjefmøtet i 2009. Disse gjelder i tillegg til nasjonale retningslinjer om fjernlån.
  1. Bibliotekene i Nord-Trøndelag skal legge til rette for at innbyggerne får gratis tilgang til bibliotekressursene (bøker, tidsskrifter, lydbøker, språkkurs, filmer, musikk etc.) uavhengig av bosted.
  2. Muligheten til lån av materiale fra andre bibliotek skal gjøres kjent for publikum, blant annet ved informasjon om vår felles søketjeneste www. trondelag.samsok.no og www. namdalsbibliotekene.no. Folkebibliotek som mottar bestillinger fra studenter på litteratur som ikke finnes lokalt, skal oppfordre studentene til å bruke eget fagbibliotek.
  3. Det skal være mulig å levere inn bibliotekmateriale ved alle bibliotekene, uavhengig av hvor materialet er lånt.
  4. Bibliotekansatte skal være godt kjent med forpliktelsene overfor publikum når det gjelder lån fra andre bibliotek, og de skal ha tilstrekkelig kunnskap om søke- og bestillingsmuligheter og rutiner knyttet til dette arbeidet.
  5. Nord-Trøndelag fylkesbibliotek har et koordinerende ansvar for samarbeidet og for den tekniske infrastrukturen, og skal følge opp at retningslinjene og service-erklæringen overholdes.

Serviceerklæring
Til retningslinjene hører det med en serviceerklæring overfor brukerne av folkebibliotektjenester i Nord-Trøndelag:

  1. Bibliotekene i Nord-Trøndelag samarbeider om å gi innbyggerne gratis tilgang til bibliotekressursene (bøker, tidsskrifter, lydbøker, språkkurs, filmer, musikk etc.) uavhengig av bosted.
  2. Via ditt folke-, skole- eller fagbibliotek kan du gratis låne alt tilgjengelig materiale, eller bestille materiale som du ønsker å låne fra et annet bibliotek.
  3. Bibliotekenes felles nettbaserte søketjeneste gjør det enkelt å søke i alle bibliotekbasene.
  4. Bibliotekmateriale kan leveres inn ved alle de samarbeidende bibliotekene, uavhengig av hvor materialet er lånt.

Serviceerklæringen som pdf (670kB)


Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT