Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Nord-Trøndelag leser
Nord-Trøndelag leser er et prosjekt for leseglede og bibliotekutvikling. Det pågår fra 2013 til 2016, og omfatter alle kommunene i fylket. Vi har fått støtte fra Nasjonalbiblioteket, fylkesmannen og fylkeskommunen. Prosjektet ble lansert 1. oktober 2013.

Prosjektets hovedmål er å skape en ny giv for lesing og leselyst i alle lag av befolkningen, ved at folkebibliotekene og fylkesbiblioteket går sammen om å satse på lesefremmende aktiviteter, på bibliotekenes rolle som litteraturhus og på de bibliotekansatte som leseagenter.

Satsingen omfatter fire strategier for utprøving og utvikling av tiltak:
1. Nord-Trøndelag leser høyt
2. Nord-Trøndelag leser om natur
3. Nord-Trøndelag leser skjønnlitteratur
4. Nord-Trøndelag leser e-bøker

Strategien «Nord-Trøndelag leser høyt» er prosjektets kjerne, hvor bibliotekene skal fronte betydningen av og legge til rette for høytlesning for barn, høytlesning for voksne i regi av leseombud, og høytlesning som virkemiddel for å fremme dialog og felles refleksjon i grupper av unge og voksne.

Alle barn og foreldre i fylket skal nås med budskapet om verdien av å lese høyt for og sammen med barna. Det skal etableres samarbeid med frivillige organisasjoner, helsestasjoner, barnehager, skoler, forfattere og formidlere.

Leseambassadører
50 kjente nordtrøndere har sagt ja til å være leseambassadører for prosjektet vårt. Personene er politikere, idrettsfolk, organisasjonsmennesker og hverdagshelter. Leseambassadørene kom i to puljer: i 2013 et utvalg assorterte nordtrøndere; i 2014 alle de daværende ordførerne i fylket og noen få til. De er fotografert sammen med hver sin barnebok og en leseoppfordring. Bildene finnes på nettet, på facebooksiden vår, på plakater i bibliotekene, og på bokmerker med leseoppfordringer.
Alle bibliotekene har fått nye, enhetlige bokmerker, med bilde av en leseambassadør, leseoppfordringer og bibliotekets kontaktinformasjon. Den mest populære «bokmerkemannen» er skiløperen Eldar Rønning.
Se hele serien med leseambassadører her.

Bakgrunn
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser» er planlagt ut fra en intensjon om å skape ny giv for lesing som får betydning både for enkeltindivid og i et samfunnsperspektiv. Initiativet tar utgangspunkt i samtaler mellom ansatte ved fylkesmannens utdanningsavdeling, høgskolen, fylkesbiblioteket og folkebibliotekene i Nord-Trøndelag. Ideen går tilbake til da vi fikk de første Pisa-undersøkelsene om norske elevers leseferdigheter på bordet – og ønsket om å motvirke de negative resultatene ble født.

Nord-Trøndelag leser blir bibliotekenes felles utviklingsplan i perioden 2013-2016, og skal ha rom for arbeid opp mot både nasjonale, regionale og lokale målsettinger knyttet til Leseløftet, Kulturell nistepakke, mangfold og inkludering og lesing som forutsetning for deltakelse i demokratiet.

De nordtrønderske bibliotekene har mye erfaring fra Namdalsbibliotekene og Litteraturhus Nord-Trøndelag når det gjelder samarbeid og partnerskap, utprøving av nye formidlingsformer og delingskultur. Denne kunnskapen skal det bygges videre på i Nord-Trøndelag leser, og det skal legges til rette for kobling til mål i Namdalsbibliotekenes plan for samarbeid og utvikling (2009-2015) og tas hensyn til evalueringen av Litteraturhus Nord-Trøndelag.

I forkant av prosjektet fikk vi i august 2012 gjennomført en meningsmåling med spørsmål om høytlesning. I desember 2012 ble det er publisert en artikkel fra undersøkelsen.

Aktiviteter
Prosjektlogoen er laget av barnebokkunstneren Kari Stai fra Inderøy. Kari er også hovedillustratør for kampanjeboka Den første boka mi, som skal deles ut til alle ettåringene i fylket. Boka er redigert og utgitt av Aschehoug forlag, på bestilling fra og i samarbeid med fylkesbiblioteket.
Boka skal være enhjelp til høytlesning i hjemmene, og samtidig en døråpner til kontakt mellom biblioteket og barnefamiliene. Noen bibliotek inviterer foreldre og barn til biblioteket, mens andre deler ut boka via helsesøster. Til bruk sammen med boka er det laget en folder med leseoppfordringer, oget gavekort som helsesøster kan bruke ved «henvisning» til biblioteket. Tilbudet omfatter barn fra og med 2013-årskullet, og de første utdelingene kom i januar 2014. På fylkesbibliotekets facebookside kan du se bilder fra bokutdeling i mange av bibliotekene.

Etter initiativ fra Fylkesmannen er det også ordnet med en egen gavebok rettet mot sørsamiske familier. Folderen er også oversatt til sørsamisk.

I tillegg til denne første kontakten med barnefamiliene vil bibliotekene også utvikle seg på flere fronter for å møte barn og barnefamilier bedre. Noen vil prioritere barnebokinnkjøp høyere, noen ominnreder barneavdelingen, noen arrangerer Lesefester og mange har allerede lang erfaring med å besøke foreldremøter i skole og barnehage for å fremme lesing og fortelle om gode barnebøker.
I løpet av prosjektperioden har fylkesbiblioteket arrangere flere kursdager med relevans for prosjektet: om lesefester, foreldremøteopptredner, leseombud med mer.

Les mer:

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT