Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Nettjenester
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Ungint-logo

Namdalsbibliotek-logo

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter
Ny formidling Olav Duun
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek har gjennomført prosjektet «Ny formidling Olav Duun», med støtte fra Nasjonalbiblioteket og Nord-Trøndelag fylkeskommune. Nettstedet olavduun.no og den tilhørende Facebook-siden utgjør kjernen, men litteraturarrangement er også en del av prosjektet. 

Stiftinga Olav Duun i Namdalen er hovedsamarbeidspartner. 
 
Tatt i betraktning den posisjonen Olav Duun en gang hadde som dikter, både i Norge og i utlandet, kan det synes merkelig at det finnes så få informasjonsressurser om ham på Internett. Det fantes ikke noe selvstendig, offisielt nettsted om Duun, sånn som tilfellet var for Ibsen, Falkberget eller Undset.

Olav Duun ble født i 1876 på øya Jøa i Fosnes kommune i Nord-Trøndelag. 25 år gammel reiste han til Levanger for å begynne på lærerskole. Han vendte ikke tilbake til øya etter utdanninga, men søkte lærerstillinger i Inderøy og Singsås.
 
Sammen med kona Emma flyttet han til Holmestrand ca 1908 og bodde der resten av livet. Duun døde i 1939. Han var høyt respektert både i inn- og utland i sin samtid og var kandidat til Nobelprisen i litteratur så å si hvert eneste år i perioden 1924-1939, men han nådde aldri opp.

Selv om han levde sine voksne år i Holmestrand, er miljøbeskrivelsene og mange av motivene i diktningen hans hentet fra Namdalskysten. Landskapet spiller en stor og viktig rolle i forfatterens skildringer fra kystmiljøet.

Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT