Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


Kimen
Felles biblioteksjefmøte på Stjørdal 11.-12. mai
Fylkesbibliotekene i Nord- og Sør-Trøndelag ønsker velkommen til biblioteksjefmøte! For fylkesbibliotekene var det denne gang naturlig med et felles møte, i tråd med prosessen rundt et mulig felles Trøndelag. Flere deltakere på tvers av Trøndelagsfylkene gir mer kunnskap, mer erfaring, flere idéer, mer sosialt, flere gode kolleger. Slik vi også tenker at et samarbeid mellom kommunene kan være.

Program og påmelding: Biblioteksjefmøte Stjørdal 11.-12. mai
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser høyt» har vunnet «Biblioteksentralens formidlingspris». Prisbeløpet er 500.000 kr. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i fylket.

Biblioteksentralens formidlingspris er en nyopprettet pris på 500.000 kroner; den skal gis til «et fremragende formidlingstiltak gjennomført av et skole-, folke- eller fylkesbibliotek». Prisen er planlagt delt ut annethvert år. Den ble første gang delt ut fredag 11. mars 2016, under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.
Fylkesbiblioteket inngått avtale om tilgang til PressReader for folke- og videregående skolebibliotek i Nord-Trøndelag. PressReader inneholder digitale utgaver av tusenvis aviser og tidsskrifter fra 120 land på 60 språk.
Barnebokutlånet øker for andre år på rad, mens totalutlånet har en ørliten nedgang. Hver femte nord-trønder brukte lånekortet sitt i fjor. Og bibliotekbruk foregår på flere andre måter enn hjemlån.

Dette er 2015-tendensene i folkebibliotekene i Nord-Trøndelag.
Leder Kristin Storvig ved fylkesbiblioteket sier at tallene bekrefter de tendensene hun allerede kjenner: lesing har ikke gått av moten hos barna selv, og voksne har økende forståelse for hvor viktig barns lesing er.
2015 ble året da vi gikk opp en ny vei for fjernlån og litteraturforsyning her i fylket. Vi har avsluttet et mangeårig samarbeid med vårt vertsbibliotek om lokaler og bibliotektjenester, og gått inn i nye avtaler med de fem største kommunene for fortsatt å sikre et bredt litteraturtilbud og fjernlån til alle innbyggerne Nord-Trøndelag.
.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT