Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


Biblioteksjefmøtet 2015 var i Namsos 2.-3. juni. Nye impulser og forventningsavklaringer preget møtet som hadde følgende hovedtema: prosjektet «Nord-Trøndelag leser» og lesesirkler, Kommunereformen og bibliotekene, digitale tjenester og synliggjøring.

Det var også Namsos-opplevelser i friluft og rockehistorie til kvelds.

Det har gått 10 måneder siden bibliotekenes e-boklån ble lansert i fylket vårt. Resultatene så langt har vist at nord-trønderne liker å lese, at vi låner mye barnebøker og at lån og lesing sprer seg på overraskende mange ulike titler. Det bekrefter at boka fremdeles har ei framtid. Og minne om at bibliotekene fremdeles har en rolle å fylle.

13. april økte antall tilgjengelige e-bøker for den som bruker bibliotekenes app Ebokbib. E-bøkene lånes ut gratis, på linje med andre tilbud fra biblioteket.

Tilbudet i Nord-Trøndelag omfatter nå ca 1300 titler og øker stadig. Nordtrønderne har hittil lånt 10.126 e-bøker.

Vi har ledig stilling som bibliotekrådgiver
Bibliotekutviklinga i Nord-Trøndelag er i en spennende fase. Det er etablert gode nettverk for faglig utveksling og nytenkning gjennom prosjektene Namdalsbibliotekene, Litteraturhus Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag leser.

I stillingen som bibliotekrådgiver ligger muligheten til å bringe inn nye impulser og bidra til videre utvikling og faglige løft til beste for innbyggerne i fylket. Samspillet med bibliotekene i kommunene og de videregående skolene er sentral.  
 
Velkommen som søker! Søknadsfrist 11. mai. 

Se fullstendig utlysning.

Vi inviterer til inspirasjonsdag for leseombud i Steinkjer 9. april og i Namsos 10. april!

Alle nye og gamle leseombud er velkommen! Leseombudenes kontaktperson på biblioteket er også hjertelig velkommen.

.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT