Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


Biblioteksjefmøtet 2015 var i Namsos 2.-3. juni. Nye impulser og forventningsavklaringer preget møtet som hadde følgende hovedtema: prosjektet «Nord-Trøndelag leser» og lesesirkler, Kommunereformen og bibliotekene, digitale tjenester og synliggjøring.

Det var også Namsos-opplevelser i friluft og rockehistorie til kvelds.

Det har gått 10 måneder siden bibliotekenes e-boklån ble lansert i fylket vårt. Resultatene så langt har vist at nord-trønderne liker å lese, at vi låner mye barnebøker og at lån og lesing sprer seg på overraskende mange ulike titler. Det bekrefter at boka fremdeles har ei framtid. Og minne om at bibliotekene fremdeles har en rolle å fylle.

13. april økte antall tilgjengelige e-bøker for den som bruker bibliotekenes app Ebokbib. E-bøkene lånes ut gratis, på linje med andre tilbud fra biblioteket.

Tilbudet i Nord-Trøndelag omfatter nå ca 1300 titler og øker stadig. Nordtrønderne har hittil lånt 10.126 e-bøker.

Vi inviterer til inspirasjonsdag for leseombud i Steinkjer 9. april og i Namsos 10. april!

Alle nye og gamle leseombud er velkommen! Leseombudenes kontaktperson på biblioteket er også hjertelig velkommen.

Seminardag for bibliotekarer og helsepersonell

Om helseinformasjon på nett og om alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Stjørdal, 12. mai 2015

Sigrun Espelien Aasen fra Helsebiblioteket.no vil informere om helseinformasjon på nettet, og gi tips om viktige kilder vi har fri tilgang til.

Den svært anerkjente professoren i klinisk psykologi, Svenn Torgersen, vil holde foredrag om alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Seminaret er gratis. Hjertelig velkommen! Program og påmelding.
.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT