Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


Nasjonalbiblioteket lyser nå ut midler til arrangementer og utvikling av bibliotekene som møteplasser. Dette er det andre året med slike utlysninger. Søknadsfristen er 3. oktober.
Sommerles er en digital lesekampanje for 1.-7. klasse som varer fra 1. juni til 31. august. Fylkesbiblioteket har fått med seg alle kommunene i Nord-Trøndelag på opplegget, som er utviklet av Vestfold fylkesbibliotek i samarbeid med Hortensfirmaet Snuti AS.
Kimen
Felles biblioteksjefmøte på Stjørdal 11.-12. mai
Fylkesbibliotekene i Nord- og Sør-Trøndelag ønsker velkommen til biblioteksjefmøte! For fylkesbibliotekene var det denne gang naturlig med et felles møte, i tråd med prosessen rundt et mulig felles Trøndelag. Flere deltakere på tvers av Trøndelagsfylkene gir mer kunnskap, mer erfaring, flere idéer, mer sosialt, flere gode kolleger. Slik vi også tenker at et samarbeid mellom kommunene kan være.

Program og påmelding: Biblioteksjefmøte Stjørdal 11.-12. mai
Prosjektet «Nord-Trøndelag leser høyt» har vunnet «Biblioteksentralens formidlingspris». Prisbeløpet er 500.000 kr. Prosjektet er et samarbeid mellom fylkesbiblioteket og alle folkebibliotekene i fylket.

Biblioteksentralens formidlingspris er en nyopprettet pris på 500.000 kroner; den skal gis til «et fremragende formidlingstiltak gjennomført av et skole-, folke- eller fylkesbibliotek». Prisen er planlagt delt ut annethvert år. Den ble første gang delt ut fredag 11. mars 2016, under Det 75. norske bibliotekmøte i Tromsø.
Fylkesbiblioteket inngått avtale om tilgang til PressReader for folke- og videregående skolebibliotek i Nord-Trøndelag. PressReader inneholder digitale utgaver av tusenvis aviser og tidsskrifter fra 120 land på 60 språk.
.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT