Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


I 2014 lånte folkebibliotekene i Nord-Trøndelag ut 243.445 barnebøker. Det er en økning på 2 % fra fjoråret.

- Et av målene for bibliotekene i Nord-Trøndelag er økt leseglede, særlig hos barn og unge, sier fylkesbiblioteksjef Kristin Storvig. Hun er glad for at satsingen virker.

Hver femte nordtrønder brukte lånekortet sitt i fjor. De 27.776 lånerne lånte i snitt 21 bøker hver, til sammen 622.047 bøker, filmer, lydbøker osv. Fordelt på hele befolkningen – både lånerne og resten – har hver nordtrønder lånt 4,7 bøker i 2014.

Nasjonalbiblioteket kunngjorde nylig fordelingen av prosjektmidler for 2015. Nord-Trøndelag fylkesbibliotek vil motta 1 million kroner til bibliotekutvikling i 2015. Halve beløpet går til tredje år av prosjektet Nord-Trøndelag leser, halve beløpet går til det nye treårige prosjektet Nye kommuner - bibliotek i nye roller.

Ibbys høstkurs i Verdal og Namsos
Ibby Norsk barnebokforum er på sin årlige turné med oversiktsforedrag over nye bildebøker, barnebøker og ungdomsbøker.

Det blir foredrag i Verdal 25. november og i Namsos 27. november.

Presentasjonen retter seg mot bibliotekarer, lærere, førskolelærere og andre interesserte.

Program og påmelding Verdal | Program og påmelding Namsos

Utlysning av prosjekt- og utviklingsmidler for 2015
Nasjonalbiblioteket har nå åpnet sin søkeportal for prosjekt- og utviklingsmidler for 2015.

Utlysningstekst og skjema 


Søknadsfrist 1. oktober.
Lån hva du vil, når du vil, hvor du vil!

Utlån av e-bøker i Nord-Trøndelag åpnet 11. juni 2014. Vi har valgt Biblioteksystemer AS sin applikasjon eBokBib som utlånssystem. eBokBib er primært tilpasset smarttelefoner og nettbrett.

Dette er et samarbeid mellom Nord-Trøndelag fylkesbibliotek, folkebibliotekene og bibliotekene ved de videregående skolene. Innbyggerne i alle kommunene i fylket får mulighet til å låne e-bøker gratis til  nettbrett sitt eller mobilen sin.

.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
fjernlan@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Fjernlån:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74169354
74126310
Ansatte
Bibliotek-guiden NT