Velkommen til fylkesbiblioteket - ikon
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
 
NT Leser - logo

Ebokbib-logo

Litteraturhus NT-logo

Namdalsbibliotek-logo

Ungint-logo

Løse oversettelser til sørsamisk

Gærjah - rute for sørsamisk bok- og kulturbuss

Trøndelag samsøk-logo

DKS-logo

Skolebibliotek-ressursenter 


13. april økte antall tilgjengelige e-bøker for den som bruker bibliotekenes app Ebokbib. E-bøkene lånes ut gratis, på linje med andre tilbud fra biblioteket.

Tilbudet i Nord-Trøndelag omfatter nå ca 1300 titler og øker stadig. Nordtrønderne har hittil lånt 10.126 e-bøker.

Vi har ledig stilling som bibliotekrådgiver
Bibliotekutviklinga i Nord-Trøndelag er i en spennende fase. Det er etablert gode nettverk for faglig utveksling og nytenkning gjennom prosjektene Namdalsbibliotekene, Litteraturhus Nord-Trøndelag og Nord-Trøndelag leser.

I stillingen som bibliotekrådgiver ligger muligheten til å bringe inn nye impulser og bidra til videre utvikling og faglige løft til beste for innbyggerne i fylket. Samspillet med bibliotekene i kommunene og de videregående skolene er sentral.  
 
Velkommen som søker! Søknadsfrist 11. mai. 

Se fullstendig utlysning.

Vi inviterer til inspirasjonsdag for leseombud i Steinkjer 9. april og i Namsos 10. april!

Alle nye og gamle leseombud er velkommen! Leseombudenes kontaktperson på biblioteket er også hjertelig velkommen.

Seminardag for bibliotekarer og helsepersonell

Om helseinformasjon på nett og om alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Stjørdal, 12. mai 2015

Sigrun Espelien Aasen fra Helsebiblioteket.no vil informere om helseinformasjon på nettet, og gi tips om viktige kilder vi har fri tilgang til.

Den svært anerkjente professoren i klinisk psykologi, Svenn Torgersen, vil holde foredrag om alvorlige personlighetsforstyrrelser.

Seminaret er gratis. Hjertelig velkommen! Program og påmelding.
Lyrikk, takk!

Seminar om samtidslyrikken og innkjøpsordningene. Levanger 23. april.

Formålet med seminaret er å informere om kulturfondbøkene og samtidslyrikken i innkjøpsordningene.

Seminaret skal også inspirere bibliotekansatte til å lage egne arrangementer og aktiviteter om formidling av lyrikk.

Det blir innlegg om bibliotekenes samfunnsoppdrag, aktuelle formidlingstiltak og om norsk samtidslyrikk.

Vi får høytlesing av lyrikerne Kristin Auestad Danielsen og Erling Indreeide.

Seminaret er gratis.  Hjertelig velkommen! Program og påmelding.

.
Følg oss
Kontakt
Post
Nord-Trøndelag fylkesbibliotek
Postboks 2560
7735 Steinkjer
E-post
fylkesbiblioteket@ntfk.no
fjernlan@ntfk.no
klassesett@ntfk.no
Direkte til ansatte
Telefon
Sentralbord:
Fjernlån:
Klassesett:
Direktenr:
74113600
74169354
74114341
Ansatte
Bibliotek-guiden NT